menuHet virus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht. De druppeltjes komen uit neus, keel en mond. Bij hoesten, kuchen, niezen, spreken, etc. kunnen de druppeltjes vrijkomen waarin het virus zit. Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand aan deze druppeltjes wordt blootgesteld.

De basismaatregelen om verspreiding van druppeltjes te voorkomen zijn:
• Afstand houden van tenminste 1,5 m tot andere personen.
• Thuisblijven bij klachten (griep, hoesten, kortademigheid, koorts).

De vrijgekomen druppeltjes met virus kunnen op handen terechtkomen. De handen hebben contact met allerlei voorwerpen en materialen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.). Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand anders ook contact heeft gehad met het besmette materiaal en vervolgens contact heeft met ogen, neus of mond waardoor het virus in het lichaam kan komen. Het virus kan enkele uren tot dagen blijven leven, dus goede hygiëne is van groot belang.

Verplichting voor de leerling
Tijdens en voorafgaande aan de rijles ben je verplicht je aan de volgende punten te houden;
• Schud geen handen
• Spreek de regels vooraf af met de rijinstructeur en lees de afspraken op de site
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
• Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
• Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen
• Neem geen andere personen mee tijdens de rijles
• Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af
• Hoest, kuch en nies in je elleboog en neem papieren zakdoekjes mee
• Vermijd het openbaar vervoer

Vanaf 1 juni 2020 is het verplicht om een mondkapje te dragen bij het gebruik van het openbaar vervoer. Wij verzoeken de leerling om deze tijdens de rijlessen op te houden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Echter is het dragen van een mondkapje tijdens de rijles niet verplicht, evenals het dragen van handschoenen.

Bij het vermoeden dat de leerling een van de bovenstaande afspraken niet nakomt, zal de instructeur op dat moment de rijles niet beginnen. Hierbij zou de volledig les wel in rekening worden gebracht bij de leerling. Wij begrijpen natuurlijk wel dat het vermijden van het openbaar vervoer niet voor iedereen mogelijk is, om deze reden zal de rijles dan ook niet geannuleerd kunnen worden door de instructeur.

Wat kun je van ons verwachten
Tussen twee lessen met twee leerlingen zal er altijd een pauze zijn van tien minuten om de auto te ventileren en om contactoppervlakken en aanraakpunten (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) in de lesauto schoon te maken met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.

Voorafgaande aan elke rijles zal de instructeur een tweetal controlevragen stellen;
• Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
• Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden de beide vragen met “nee” beantwoord, dan kan de les starten.

Ramen tijdens het rijden open, indien de weersomstandigheden dit toelaten zodat er voldoende circulatie is van frisse lucht.

Na de les wordt de auto gelijk verlaten. De instructeur zal buiten de auto de les bespreken en aanvullende instructies geven. Op deze manier worden ook vervolgafspraken gemaakt.

Als er updates komen op deze afspraken worden deze zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de leerling. De instructeur zal een leerling aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. Bij verdere vragen kan je contact opnemen met DriveCool of je instructeur.


Update: 15-5-2020
Ramen tijdens het rijden open, indien de weersomstandigheden dit toelaten zodat er voldoende circulatie is van frisse lucht.

Het virus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht. De druppeltjes komen uit neus, keel en mond. Bij hoesten, kuchen, niezen, spreken, etc. kunnen de druppeltjes vrijkomen waarin het virus zit. Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand aan deze druppeltjes wordt blootgesteld.

De basismaatregelen om verspreiding van druppeltjes te voorkomen zijn:
• Afstand houden van tenminste 1,5 m tot andere personen.
• Thuisblijven bij klachten (griep, hoesten, kortademigheid, koorts).

De vrijgekomen druppeltjes met virus kunnen op handen terechtkomen. De handen hebben contact met allerlei voorwerpen en materialen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.). Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand anders ook contact heeft gehad met het besmette materiaal en vervolgens contact heeft met ogen, neus of mond waardoor het virus in het lichaam kan komen. Het virus kan enkele uren tot dagen blijven leven, dus goede hygiëne is van groot belang.

Verplichting voor de leerling
Tijdens en voorafgaande aan de rijles ben je verplicht je aan de volgende punten te houden;
• Schud geen handen
• Spreek de regels vooraf af met de rijinstructeur en lees de afspraken op de site
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
• Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
• Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen
• Neem geen andere personen mee tijdens de rijles
• Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af
• Hoest, kuch en nies in je elleboog en neem papieren zakdoekjes mee
• Vermijd het openbaar vervoer

Vanaf 1 juni 2020 is het verplicht om een mondkapje te dragen bij het gebruik van het openbaar vervoer. Wij verzoeken de leerling om deze tijdens de rijlessen op te houden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Echter is het dragen van een mondkapje tijdens de rijles niet verplicht, evenals het dragen van handschoenen.

Bij het vermoeden dat de leerling een van de bovenstaande afspraken niet nakomt, zal de instructeur op dat moment de rijles niet beginnen. Hierbij zou de volledig les wel in rekening worden gebracht bij de leerling. Wij begrijpen natuurlijk wel dat het vermijden van het openbaar vervoer niet voor iedereen mogelijk is, om deze reden zal de rijles dan ook niet geannuleerd kunnen worden door de instructeur.

Wat kun je van ons verwachten
Tussen twee lessen met twee leerlingen zal er altijd een pauze zijn van tien minuten om de auto te ventileren en om contactoppervlakken en aanraakpunten (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) in de lesauto schoon te maken met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.

Voorafgaande aan elke rijles zal de instructeur een tweetal controlevragen stellen;
• Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
• Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden de beide vragen met “nee” beantwoord, dan kan de les starten.

Ramen tijdens het rijden open, indien de weersomstandigheden dit toelaten zodat er voldoende circulatie is van frisse lucht.

Na de les wordt de auto gelijk verlaten. De instructeur zal buiten de auto de les bespreken en aanvullende instructies geven. Op deze manier worden ook vervolgafspraken gemaakt.

Als er updates komen op deze afspraken worden deze zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de leerling. De instructeur zal een leerling aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. Bij verdere vragen kan je contact opnemen met DriveCool of je instructeur.


Update: 15-5-2020
Ramen tijdens het rijden open, indien de weersomstandigheden dit toelaten zodat er voldoende circulatie is van frisse lucht.