menu
Naderen en berijden kruispunten

Bekijk de PlanGo app en bespreek het leerresultaat van het voorgaande lesonderwerp “vertragen”. Het onderwerp vertragen heeft enigszins aansluiting met het lesonderwerp “naderen en berijden kruispunten”.

Geef aan waar de leerling nog kan verbeteren en welke gedragingen de leerling juist goed heeft gedaan.
Geef de leerling ruimte om vragen te stellen over alle voorgaande lesonderwerpen.
Rij naar de oefen locatie voor het “naderen en berijden kruispunten”, controleer of er op de juiste wijze wordt “vertraagt”.

Juiste wijze vertragen
• Binnen spiegel.
• Vroegtijdig gas los laten.
• Remmen.
• Stoppen op de juiste afstand.
• Terug schakelen.
Beoordeel het niveau van de leerling doormiddel van de PlanGo app.

Als het niveau van de leerling hoger ligt dan ±65% kan worden begonnen aan het onderwerp “naderen en berijden kruispunten”, anders het onderwerp “vertragen” herhalen.
Nieuwe onderwerp;
“naderen en berijden kruispunten”

• Leerdoel
• Uitleggen
• Demo
• Gelegenheid voor vragen
• Voldoende oefengelegenheid
• Leerresultaten bespreken
• Naar het eindpunt rijden
• Gehele les bespreken
• Huiswerk voor de opvolgende rijles
Bij het naderen en oprijden van de kruising altijd zo veilig mogelijk handelen en geen gevaar of hinder veroorzaken. Naderen en berijden met een veilige en verantwoorde snelheid, zodat aan de voorrangverplichting kan worden voldaan. Het juiste kijkgedrag zodat kan worden beoordeeld of er daadwerkelijk voorrang geven moet worden als de omstandigheden hier om vragen op de juiste manier tijdig afremmen.

Gevolg geven aan de voor de rijrichting bestemde verkeerslichten, verkeerstekens of aanwijzingen gegeven door bevoegde ambtenaren. Ook wordt verwacht te reageren op andere weggebruikers die zijn voorrang verplichting niet nakomt, doormiddel van remmen. Voorkomen moet worden dat de kruising geblokkeerd wordt, om de doorstroming te bevorderen.
record_voice_over
VertellenIn een zo’n vroeg mogelijk stadium waarnemen dat er een kruising wordt genaderd, te herkennen aan bijvoorbeeld:
• Kruisend verkeer
• Straatnaam borden
• Opening tussen huizen
• Verkeersborden

Foutgedraging
Door het te laat herkennen van een kruising, blijft er minder tijd over om alle handelingen op de juiste wijze te kunnen uitvoeren.
In een zo’n vroeg mogelijk stadium herkennen hoe het zicht op de kruising is, ook vanuit andere bestuurders.

Zicht belemmerende objecten zijn bijvoorbeeld;
• Woningen
• Hoge struiken in een tuin

Hierbij ook rekening houden met het zicht vanuit andere bestuurders, deze kunnen jou immers ook niet zien op een onoverzichtelijke kruising. Hierdoor zouden andere bestuurders onbewust niet aan hun voorrangsverplichting kunnen voldoen.
In een zo’n vroeg mogelijk stadium herkennen hoe de voorrang op de kruising is geregeld.

Te herkennen aan;
• Verkeersborden
• Tekens op het wegdek
Motivatie
Het kan voorkomen dat het verkeer na de kruising stilstaat, waardoor er niet kan worden doorgereden, maar ook kan er een voorrangsvoertuig naderen.
Vroegtijdig waarnemen of de te volgen weg ingereden mag worden, dit is te herkennen aan de verkeersborden.

Voor het oprijden beoordelen of er eventueel voldoende opstelgelegenheid aanwezig is tussen beide rijbanen in.
live_help
Behandeld bij vertragenHet bewust waarnemen van het verkeer achter de auto doormiddel van het kijken in de binnenspiegel.

Motivatie
Zo weet de bestuurder hoe de situatie achter de auto is en of er op een veilige manier vertraagt kan worden.
record_voice_over
VertellenIn een zo’n vroeg mogelijk stadium waarnemen of er vertraagt moet worden, hierbij rekening houden met:
• Het zicht over de kruising
• Het zicht vanuit andere bestuurders
• De geldende voorrangsregels
• Het naderen van hulpdiensten

Foutgedraging
Door het te laat waarnemen van de situatie op de kruising, kan niet de juiste naderingssnelheid worden bepaald.
Snelheid verlagen
Snelheid verlagen indien er onvoldoende zicht is op de voorranggerechtigde zijwegen.

Motivatie
Zo kan onder alle omstandigheden op de juiste wijze worden voldaan aan de voorrangsverplichting en wordt het vertrouwen gewekt bij voorrangsgerechtigden dat hen voorrang wordt verleent.

Foutgedraging
Bij een te hoge naderingssnelheid zou een voorrangsgerechtigde niet het idee hebben voor te krijgen, dit betekend ook dat er niet op de juiste manier voorrang wordt verleent!

Ook zou het kunnen voorkomen dat er te laat geremd wordt, door het te laat remmen met een te hoge snelheid zou er ook hard geremd moet worden. Het onverwachts hard remmen levert extra gevaar op voor personen die van achteren naderen, deze verwachten dit immers niet.

Doorrijden
Bij een overzichtelijke kruising, doorrijden met constante snelheid, mits er geen voorrang gegeven dient te worden.
record_voice_over
VertellenBewust kijken in de richting van waaruit verkeer kan naderen om vast te stellen of de kruising kan worden opgereden.
record_voice_over
VertellenPlaats van stilstaan
Bij stoppen voorkomen dat de kruising geblokkeerd wordt, ook rekening houden met grote voertuigen en hun grote draaicirkel, indien dit het geval is kan het soms verstandig zijn vroegtijdig stil te staan.

Onnodig voorrang verlenen
Niet zonder noodzaak voorrang verlenen aan niet-voorrangsgerechtigden.

Niet-voorrangsgerechtigden
Mocht blijken dat een niet-voorrangsgerechtigde bestuurder geen voorrang verleent, dan dient alsnog gestopt te worden.
Als er zonder gevaar of hinder de kruising kan worden overgestoken, dan niet twijfelen en de kruising vlot oversteken in één vloeiend beweging.
record_voice_over
VertellenNa het passeren van de kruising kijken in de binnenspiegels en buiten spiegels om de situatie, naast en achter de auto in de nieuwe ingereden weg te observeren.
record_voice_over
VertellenSnelheid aanpassen aan de situatie, mocht het wenselijk zijn ten behoeve van de veiligheid of doorstroming, dan extra snel optrekken.
• Kortstondig stoppen op een kruisend fietspad of een voetgangersoversteekplaats is soms noodzakelijk om uitzicht te krijgen op de kruisende weg. Daarbij geen (brom)fietsers en voetgangers hinderen.

• Voor een vlotte doorstroming van het verkeer of het bevorderen van een veiliger verkeerssituatie kan het wenselijk of noodzakelijk zijn een niet-voorrangsgerechtigde toch voorrang te verlenen of voor te laten.

• Hoewel op kruispunten aan voetgangers wettelijk gezien geen voorrang hoeft te worden verleend, dient onder bepaalde omstandigheden nadrukkelijk met hun belang rekening te worden gehouden.

• Indien een voorligger de indruk wekt te zullen gaan afslaan, extra afstand houden.

• Vooral bij grote voertuigen rekening houden met de draaicirkel. Daarop rechthebbende weggebruikers worden voorgelaten (voorrangsvoertuigen, blinden, trams e.d.)
Benoem tijdens de eerste demo stap voor stap welke handelingen wanneer uitgevoerd moeten worden, doe de tweede demo vloeiend.
Vraag de leerling of hij volledig weet hoe de rijtaak moet worden uitgevoerd en of hij weet wat de kritiek punten zijn.
Behandel de volgende situaties;

• Gelijkwaardige kruispunten
• Ongelijkwaardige kruispunten
• Onoverzichtelijke wegen
• Overzichtelijke wegen
• Voorrang verlenen
• Voorrang krijgen
• Uitritten
Mentorfase:
• Doe maar met mij mee
• Doen op aanwijzingen
• Doen op minder aanwijzingen
• Doen zonder aanwijzingen

Coachen

Mix van mentorstappen en coachen

Hardop verwoorden
Stimuleert de leerling stap voor stap hardop te verwoorden hoe hij een deelhandeling of de totale rijtaak aanpakt.

Sturen naar hoger niveau
Stuur in elke fase naar zelfstandigheid en moedig de leerling aan zelfstandig zonder aanwijzingen de rijtaak uit te voeren. De instructeur geeft bij het coachen precies die steun die past bij het niveau dat de leerling op dat moment heeft. Hij brengt de leerling in de zone van de naaste ontwikkeling.
Intensiteit
Laat de leerling zoveel mogelijk het “naderen en berijden van kruispunten” oefenen tot (bijna) foutloze uitvoering. Oefen met de cursist onder wisselende omstandigheden.

Fouten
De instructeur geeft de leerling de ruimte om fouten te maken. Hij voorkomt wel tijdig dat de leerling zelf of andere verkeersdeelnemers door de fouten in gevaar komen. De instructeur ziet (bijna) alle fouten in de kijk fase aankomen en maakt ze bespreekbaar ook maakt hij duidelijk dat hij vertrouwen heeft in de leerling om onderwerp foutloos kan uitvoeren.
Geeft een heldere samenvatting van de gehele les die ‘tothe-point’ is. Vat samen wat de leerling heeft geleerd en geeft aan wat de samenhang is met al eerder geleerde rijtaken.
Geeft duidelijk en kernachtig aan wat de leerling goed en fout heeft gedaan en volgens welke criteria. Geef ook aan waarom iets goed of fout is gegaan. Geef feedback die klopt met de rijprocedure en benoem enkel essentiële zaken. Gebruik zo nodig de PlanGo app voor het beoordelen.
Bespreek samen met de leerling of de doelstelling is gehaald van het “naderen en berijden kruispunten”. Gebruik zo nodig de PlanGo app voor het beoordelen.
Ga met de leerling na hoe het leerproces is verlopen, laat de leerling over zijn eigen leerproces nadenken. Vraag de leerling bijvoorbeeld waarom hij een bepaalde handeling niet heeft of juist wel heeft gedaan.
Vul de leerresultaten van het “naderen en berijden kruispunten” in de PlanGo app in.
Doelstelling niet behaald
Als de doelstelling van het onderwerp “naderen en berijden kruispunten” niet is behaald, dan moet dit bij de opvolgende rijles worden herhaald.

Doelstelling behaald
Is de doelstelling behaald dan is het vervolg onderwerp “stop buiten het verkeer” en “voorbijgaan”.
Doelstelling niet behaald
Als de doelstelling van het onderwerp “naderen en berijden kruispunten” niet is behaald, motiveer waarom het onderwerp herhaald dient te worden.

Doelstelling behaald
Is de doelstelling behaald dan is het vervolg onderwerp “stop buiten het verkeer” en “voorbijgaan”.

Motivatie “stop buiten het verkeer”.
Tijdens het rijden zou het voor kunnen komen dat je een passagier in of uit wil laten stappen. Hiervoor zou zonder gevaar of hinder te veroorzaken gestopt moeten worden om vervolgens weer verder te rijden.

Motivatie “voorbijgaan”.
Het voorbijgaan van een geparkeerde auto of ander obstakel is een veel voorkomende handeling in het verkeer. Bij het voorbijgaan kan het voorkomen dat er zich een andere weggebruiker naast de auto bevindt. Het is van belang op het juiste moment een inschatting te maken of er voorbij gegaan kan worden.
Doelstelling niet behaald
Als de doelstelling van het onderwerp “naderen en berijden kruispunten” niet is behaald, geef dan een huiswerk opdracht mee over het onderdeel dat niet voldoende was. Bijvoorbeeld; het beter leren van de voorrangsregels.

Doelstelling behaald
Is de doelstelling behaald, geeft dan huiswerk mee voor de onderwerpen “stop buiten het verkeer” en “voorbijgaan”.

Opties voor huiswerk
• YouTube filmpjes
• Theorie boek
• Via Google opzoeken